Våtutrymme i källare

2020-10-29T14:22:12+01:00

Är du sugen på att göra ett våtutrymme i en källare med tillskjutande markfukt? Här har vi använt oss av Bostik industriflytspackel samt Bostik Membrane D tätskikt som är cementbaserat och diffusionöppet.