Eftermarknads främsta uppgift är att finnas tillgängliga för våra kunder om problem som uppstår och då på bästa sätt se till att de blir lösta på effektivaste sätt.

Då vi jobbar tätt med fuktutredningsföretag och försäkringsbolag får vi hantera vattenskador nästan dagligen och har kunskap om hur mycket noggrannhet och problemlösning på effektivt sätt skall utföras samt att rätt utförda åtgärdsförslag är upprättade. Vi förstår vikten i av att komma in i efterhand och har utbildning samt speciella krav på vår personal för att hantera känsliga situationer där dialog och hanterande är grundstenar.

Vi hanterar felanmälningar som kommer in både som mail eller som samtal, vi går med på garantibesiktningar och tar hand om de punkter som framkommer i samband med dessa. Detta ger oss också en möjlighet att få en samlad bild av vilka fel som uppstår och kan återkoppla detta ut i organisationen för att kunna undvika att göra samma fel igen. En del av vårt jobb är även att få våra medentreprenörer att ta ansvar för sina delar i våra projekt.

Vi försöker också se till att hjälpa våra kunder med jobb/projekt utöver eftermarknad om så önskas med tydliga avtal. Vi har långt inarbetade sammarbetspartners inom alla områden som så önskas från Arkitekt till slutbesiktning.

Vi är i dagsläget 11 personer som jobbar med eftermarknad på 08 Construct AB samt 3 st Arbets/projektledare. Våra servicehantverkare är lösningsinriktade och jobbar nära varandra vilket ger många års erfarenhet. De är också vana att jobba i miljöer som är känsliga och har mycket stor respekt för folks hemmiljöer.

Vi har som ambition att så snart det är möjligt ta kontakt med den anmälande parten för att boka in åtgärd eller informera om att material är beställt hur tidsplaner ser ut osv. Vi har viss jourverksamhet vid akuta ärenden men hänvisar i första hand där till våra beställares organisation.

Kontakta oss: 08-600 77 00

Gratis offertförfrågan