08 Construct är ett Stockholmsbaserat byggföretaget som erbjuder totalentreprenad och har tillgång till hantverkare inom alla områden. Vi vänder oss både till företag och privatpersoner och hjälper er med bland annat renovering, ombyggnation, tillbyggnation och nybyggnation. Vi åtar oss både helhetsuppdrag och enskilda uppdrag. Oavsett om du till exempel vill bygga ny villa med allt som hör där till eller om du bara vill bygga ut din altan kan vi hjälpa dig. Vi inriktar oss på service och byggande av långsiktiga kundrelationer.

Vår mångåriga erfarenhet och väletablerade relationer med våra samarbetspartners gör att vi kan upprätthålla högsta kvalitet samt erbjuda ett problemfritt samarbete för våra uppdragsgivare, privatpersoner såväl som företag. Vi tillhandahåller självklart totalentreprenad inom branschen där kunden från idé till inflyttning ska känna trygghet och garanti för ett väl utfört arbete.

Vår affärsidé
Bygger på att vi i samarbete med kunden utformar ramarna för hur bygget ska gå till. För oss är det viktigt att ta till oss kundens önskemål och försöka lösa dessa på ett effektivt sätt. Beviset för att denna affärsidé fungerar är att vi ständigt får nya uppdrag av våra tidigare uppdragsgivare.

Då vi framgångsrikt varit verksamma under många år bygger vår verksamhet till största del av referenser men vi välkomnar alltid nya och intressanta projekt!

KMA Ledningssystem
08Construct AB har ett integrerat ledningssystem omfattande Kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015, Miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 och ett ledningssystem för Arbetsmiljö enligt ISO 45001:2018 innefattande ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:01.

Kompetensutveckling
Våra projektchefer har genomgått Branschutbildarnas utbildning Byggarbetsmiljösamordnare grund för såväl projektering/planering (BAS-P) som utförande (BAS-U).

Vår personal innehar de certifikat och utbildningar som uppdragen kräver samt utbildas löpande vartefter branschen förändras.

Kontakta oss: 08-600 77 00

Gratis offertförfrågan

PERSONAL

PERSONAL

David Berndt

David Berndt
VD/Ekonomiansvarig
0707-13 50 88

Marcus Holm

Marcus Holm
Projektchef
0707-76 36 00

Nicklas Palmgren

Nicklas Palmgren
Projektansvarig
+46 73-640 80 77

Andreas Backéus

Andreas Backéus
Arbetsledare
070-400 04 75

Carl Aspling

Carl Aspling
Arbetsledare
070-415 02 07

Hampus Lundqvist

Hampus Lundqvist
Arbetsledare
073-509 08 56

Mikael Jonsson

Mikhael Jonsson
Arbetsledare
073-541 57 77