08 Construct är ett byggföretag i Stockholm som erbjuder totalentreprenad och som har tillgång till hantverkare inom alla områden. Vi vänder oss både till företag och privatpersoner och hjälper dig bland annat med renovering, ombyggnation, tillbyggnation och nybyggnation.

Vi åtar oss både helhetsuppdrag och enskilda uppdrag. Oavsett om du till exempel vill bygga ny villa med allt som hör där till eller om du bara vill bygga ut din altan kan vi hjälpa dig. Vi inriktar oss på service och byggande av långsiktiga kundrelationer.

Vår mångåriga erfarenhet och väletablerade rela­tioner med våra samarbetspartner gör att vi kan upprätthålla högsta kvalitet samt erbjuda ett problemfritt samarbete för våra uppdragsgivare, privatpersoner såväl som företag.

Vi tillhandahåller självklart totalentreprenad inom branschen där kunden från idé till inflyttning ska känna trygghet och garanti för ett väl utfört arbete.

Vår affärsidé bygger på att vi i samarbete med kun­den utformar ramarna för hur bygget ska gå till. För oss är det viktigt att ta till oss kundens önskemål och försöka lösa dessa på ett effektivt sätt. Kundens framtid är alltid i centrum. Beviset för att denna affärsidé fungerar är att vi ständigt får nya uppdrag av våra tidigare upp­dragsgivare.

Då vi framgångsrikt varit verksamma under många år bygger vår verksamhet till största del av referenser men vi välkomnar alltid nya och intressanta projekt!

08 Construct är ett byggföretag i Stockholm som erbjuder totalentreprenad och som har tillgång till hantverkare inom alla områden. Vi vänder oss både till företag och privatpersoner och hjälper dig bland annat med renovering, ombyggnation, tillbyggnation och nybyggnation.

Vi åtar oss både helhetsuppdrag och enskilda uppdrag. Oavsett om du till exempel vill bygga ny villa med allt som hör där till eller om du bara vill bygga ut din altan kan vi hjälpa dig. Vi inriktar oss på service och byggande av långsiktiga kundrelationer.

Vår mångåriga erfarenhet och väletablerade rela­tioner med våra samarbetspartner gör att vi kan upprätthålla högsta kvalitet samt erbjuda ett problemfritt samarbete för våra uppdragsgivare, privatpersoner såväl som företag.

Vi tillhandahåller självklart totalentreprenad inom branschen där kunden från idé till inflyttning ska känna trygghet och garanti för ett väl utfört arbete.

Vår affärsidé bygger på att vi i samarbete med kun­den utformar ramarna för hur bygget ska gå till. För oss är det viktigt att ta till oss kundens önskemål och försöka lösa dessa på ett effektivt sätt. Kundens framtid är alltid i centrum. Beviset för att denna affärsidé fungerar är att vi ständigt får nya uppdrag av våra tidigare upp­dragsgivare.

Då vi framgångsrikt varit verksamma under många år bygger vår verksamhet till största del av referenser men vi välkomnar alltid nya och intressanta projekt!