Är du sugen på att göra ett våtutrymme i en källare med tillskjutande markfukt?

Här har vi använt oss av Bostik industriflytspackel samt Bostik Membrane D tätskikt som är cementbaserat och diffusionöppet.