ROT

Bastu

2020-10-29T13:49:25+01:00

Med omklädningsrum och dusch byggs åt kund.

Bastu2020-10-29T13:49:25+01:00

Planat ut en sluttande tomt

2020-10-27T10:45:29+01:00

Har har vi planat ut en sluttande tomt i Täby och gjort i två etapper.

Planat ut en sluttande tomt2020-10-27T10:45:29+01:00

Våtutrymme i källare

2020-10-29T14:22:12+01:00

Är du sugen på att göra ett våtutrymme i en källare med tillskjutande markfukt? Här har vi använt oss av Bostik industriflytspackel samt Bostik Membrane D tätskikt som är cementbaserat och diffusionöppet.

Våtutrymme i källare2020-10-29T14:22:12+01:00