Torrisblästringens påverkan på miljön

Inga skadliga ämnen
Inga giftiga eller miljöfarliga kemikalier eller lösningsmedel används vid torrisblästring. Det innebär att inga giftiga eller skadliga ångor frigörs och därför utsätts inte personal för risker från användning av skadliga ämnen som är farliga för hälsan.

Enkel avfallshantering
Inget spolmedel lämnas kvar vid torrisblästring. Smuts som lossnar faller till marken och kan sopas upp. Endast smuts som genereras som ett resultat av rengöringsprocessen behöver avfallshanteras. Däremot avger kemikalier och lösningsmedel som används för rengöring farligt avfall som är svårt att avfallshantera.

Inget sekundärt avfall
Vid sand-, soda-, och vattenblästring genererar själva blästringsämnet farligt avfall om det har använts för att avlägsna farlig smuts. En mycket stor mängd avfall avges som i vissa fall måste avfallshanteras mycket försiktigt och till en hög kostnad.

Stål, metall och maskinkonstruktion

Grundrengöring och underhållsrengöring av produktionsmaskiner, svetsrobotar, transportband och lackeringsverkstäder är extremt enkelt med isblästrare från Kärcher.

Tryckerier

Efter torrisblästring ser alla tryckmaskiner och -cylindrar, verktyg etc. ut som nya.

Trä- och elindustri

Torrisblästring passar även perfekt för rengöring av träbearbetningsmaskiner, generatorer, turbiner, kopplingsskåp etc.

Plast- och förpackningsindustri

Torrisblästraren avlägsnar silikon och gummi samt färgämnen, lackeringsfärg och annan smuts från sprutformar och produktionslinor.

Fordonsindustri, gjuterier och formsprutningsanläggningar

Vår torrisblästrare avlägsnar binde- och skiljemedel från alla typer av delar och arbetsstycken. Rester såsom silikon, gummi, lackeringsfärger, målarfärger, skiljemedel etc. kan enkelt avlägsnas från sprutformar, verktyg och hela produktionslinor. Rengör perfekt utan att efterlämna rester.

Livsmedels-, läkemedels- och kosmetikaindustri

En isblästrare är perfekt för avlägsning av koks, fastbrända avlagringar, skorpbildningar, fett och stärkelse från påfyllnings- och blandkärl, produktionslinor, hanteringssystem samt tankar och ugnar.

Pappersindustri

Inom pappersindustrin lämnas avlagringar av lim, kalk, damm och porösa material kvar i systemen. Driftstopp och sämre kvalitet blir resultatet. System rengörs snabbare med torr is och kan snabbt användas igen.

Kommuner och församlingar

Graffiti och tuggummi är ett problem för många städer och kommuner. Då krävs en rengöringsmetod som gör rent väggar och ytor noggrant men varsamt – som isblästrare från Kärcher. De avlägsnar smuts utan att skada ytorna.

Kontakta oss för offert